ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น

CAC News

ข่าวศูนย์ศิลปวัฒนธรรม

Events

ปฏิทินกิจกรรม

8

กรกฏาคม 2564

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาและต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชนอย่างสร้างสรรค์

ณ คุ้มสีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

20-22

สิงหาคม 2564

นิทรรศการโชว์ผลงานต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชนอย่างสร้างสรรค์

ณ ห้างเซ็นทรัลพลาซ่า ชั้น 1

ปฏิทินกิจกรรม

8 เมษายน 2564

ม่วนซื่นวิถีอีสาน “งานบุญเดือน ๕ แห่พุทธบูชา สมมาอาวุโส”

ฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมด้วยเครือข่ายศิลปวัฒนธรรม ขอเชิญร่วมสืบสานประเพณีตามฮีตคองอีสาน “ร่วมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอันงดงาม แม้ในยามโควิด” ในงาน บุญเดือน ๕ แห่พุทธบูชา สมมาผู้อาวุโส ประจำปี ๒๕๖๔ ในวันพฤหัสบดีที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๐๐ น. เป็นต้นไป เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมอันดีงามของชาวไทยและชาวอีสาน พร้อมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานและคณะต่างๆ ณ คุ้มศิลปวัฒนธรรม (ริมบึงสีฐาน) ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
More Info
Scroll