ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
en th

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มข.

 • 123 ถนนมิตรภาพ
  ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
  จังหวัดขอนแก่น ประเทศไทย
  40002

ติดต่อเรา

 • 0 4320 2663

 • 0 4333 2760

 • cackku2516@gmail.com

เบอร์โทรศัพท์ภายใน

 • กลุ่มอำนวยการ 42301

 • งานการเงิน 44378

 • งานวัฒนธรรมสัมพันธ์ 44893

 • งานหอศิลป์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 50861