ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
en th
IMG_1295
MDL06618
170033175_156705579689195_2524555882336689627_n
hh
PlayPause
previous arrow
next arrow

Information

ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์

เริ่มแล้ว!! เทศกาลหนังเมืองแคน ครั้งที่ 6

เริ่มแล้วกับเทศกาลหนังเมืองแคน ครั้งที่ 6 กิจกรรมการประกวดหนังสั้นหัวใจแก่น ระหว่างวันที่ 24 – 28 สิงหาคม 2565 รายละเอียดกำหนดการ >>  https://shorturl.asia/RFExL
อ่านเพิ่มเติม
ประชาสัมพันธ์

ขอเชิญบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่นเข้าร่วมงาน “สุขีมั่น สู่ขวัญวันเกิด” สำหรับบุคลากรที่เกิดเดือนกรกฎาคม

สุขสันต์วันเกิดแบบอีสานบ้านเฮา ม่วนๆ ซื่นๆ ในงาน “สุขีมั่น สู่ขวัญวันเกิด” สำหรับบุคลากรที่เกิดเดือนกรกฎาคม วันจันทร์ ที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อรับของที่ระลึกสุดพิเศษทาง >>> QR code ที่แนบมาพร้อมโปสเตอร์นี้ พบกันที่ ณ อาคารพุทธศิลป์ ริมบึงสีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น เริ่ม ๑๖.๓๐ น. เป็นต้นไป #สุขีมั่นสู่ขวัญวันเกิด
อ่านเพิ่มเติม
ประชาสัมพันธ์

ขอเชิญนักศึกษาและผู้สนใจร่วมโครงการบำเพ็ญบุญบารมีบนวิถีชาวพุทธ (คุณธรรมนำสุข) ประจำเดือนกรกฎาคม

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ กองบริการหอพักนักศึกษา ขอเชิญนักศึกษาและผู้สนใจร่วมโครงการบำเพ็ญบุญบารมีบนวิถีชาวพุทธ (คุณธรรมนำสุข) ในวันพุธที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕ และวันพุธที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๗.๐๐- ๑๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๒ อาคารองค์กรกิจกรรมนักศึกษา กิจกรรมสวดมนต์ ไหว้พระ ทำวัตรเย็น และการบรรยายธรรม
อ่านเพิ่มเติม
Scroll

CAC News

ข่าวศูนย์ศิลปวัฒนธรรม

Video

วีดีทัศน์