ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
en th

เกี่ยวกับศูนย์ศิลปวัฒนธรรม


มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ภารกิจด้านวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ดำเนินการเป็นกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยมาเป็นเวลานานจากโครงการศูนย์อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอีสานใน คณะศึกษาศาสตร์ จนมาถึงโครงการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น จากนั้นจัดตั้งเป็น “สำนักวัฒนธรรม” และเปลี่ยนเป็น “ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม” ในปัจจุบัน ซึ่งสามารถประมวลความเป็นมาตามลำดับ ดังนี้

โซเชียลมีเดีย