ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
en th

หอศิลป์เกียรติยศ 60 ปี แห่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น

งานศิลปะอันทรงคุณค่า ในวาระการเฉลิมฉลองครบรอบ 60 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยขอนแก่น สถาบันขุมปัญญาแห่งอีสานกับ ``หอศิลป์เกียรติยศ 60 ปี แห่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น``