28 C
Khonkaen
Thursday, October 1, 2020
Home บทความ

บทความ

บทความ: การบูชาผีหลวงพระบางตามความเชื่อของชุมชนหลวงพระบาง

>>คลิกอ่านได้ที่นี่<< โดย: นักศึกษาบัณฑิตศึกษา สาขาวัฒนธรรม ศิลปกรรม และการออกแบบ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

การวิเคราะห์วรรณกรรมท้องถิ่นหลวงพระบาง ภูท้าว ภูนาง เพื่อหาความสัมพันธ์อนุภาคนิทานลาวไทย

>>คลิกอ่านได้ที่นี่<< โดย :นักศึกษาบัณฑิตศึกษา สาขาวัฒนธรรม ศิลปกรรมและการออกแบบ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ถอดบทเรียนการเสวนาออนไลน์ครั้งที่ 2 เสวนาออนไลน์ ไขข้อธรรม เจาะวาทกรรมพุทธศาสน์ พุทธแท้ พุทธไทย พุทธเทศ บนวิถีใหม่

วัฒนธรรมวิถีชีวิตแบบใหม่ หรือ สถานการณ์ New Normal ที่เกิดขึ้นหลังจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า หรือ โควิด -19 ที่แพร่ระบาดทั่วโลก รวมถึงในประเทศไทย ได้ส่งผลให้การดำเนินชีวิตของผู้คนเปลี่ยนไปในทุกมิติ โดยเฉพาะช่วงที่มีการประกาศล็อกดาวน์ (Lock Down) ปิดเมือง ผู้คน ประชาชนต้องอยู่บ้านมากขึ้น ใช้เวลาในการทำกิจกรรมประจำวันในบ้าน เพราะไม่สามารถไปในที่ชุมชนสาธารณะได้ หรือแม้แต่การทำงานยังต้อง Work From Home นำมาซึ่งการปรับตัวของผู้คน และแน่นอนว่าเรื่องนี้ส่งผลกระทบในแง่ของการประกอบพิธีกรรมทางพุทธศาสนาเช่นกัน ดังจะเห็นจากบนพื้นที่สื่อ หรือศาสนสถานใกล้บ้าน ต้องงดกิจกรรมทางศาสนา บางวัดไม่มีการบิณฑบาต งดให้ประชาชนเข้าไปในพื้นที่ของวัด หรืออนุญาตเฉพาะการประกอบพิธีสำคัญเช่นงานศพ แต่ต้องมีการตรวจเข้ม จะเห็นได้ว่าโควิด-19 ได้เปลี่ยนแปลงวิถีปกติไป ในสถานการณ์ปกติแล้ว ความสนใจของผู้คนที่มีต่อพุทธศาสนา การเข้าวัด และรับธรรมะนั้น เรียกได้ว่าลดน้อยลงไป หรือมีรูปแบบที่เปลี่ยนไป เช่นหันไปฟังไลฟ์โค้ช (Life Coach) หรือ สนใจศาสนวัตถุ เครื่องราง เทพเจ้า มากขึ้น แล้วเมื่อมีโควิดเข้ามา ระยะห่างนั้นจะกว้างขึ้นหรือไม่ หรือสถานการณ์การของพุทธศาสนาจะแปรสภาพไปอย่างไร จึงเป็นประเด็นที่น่าจับตามองและนำมาสู่การเสวนาในหัวข้อ "พุทธแท้ พุทธไทย พุทธเทศ ภายใต้วัฒนธรรมใหม่...

บทความ : จิตวิญญาณ “พระไม้” ในหลวงพระบาง

>>คลิกอ่านได้ที่นี่<< โดย :นักศึกษาบัณฑิตศึกษา สาขาวัฒนธรรม ศิลปกรรมและการออกแบบ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คุยเรื่องความเชื่อ เล่าเรื่องความตาย …ผีขวัญ และแดนฟ้า ในเสวนาออนไลน์ “ตายแล้วไปไหน คติหลังความตายในอุษาคเนย์”

เมื่อวันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00-13.30 น. ที่ผ่านมา ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ หลักสูตรวิจัยวัฒนธรรม ศิลปกรรมและการออกแบบ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดงานเสวนาออนไลน์ ครั้งที่ 3 ในหัวข้อ "ตายแล้วไปไหน  คติหลังความตายในอุษาคเนย์" โดยมีกลุ่มเป้าหมายหลักเป็นนักวิชาการ นักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยขอนแก่น รวมไปถึงในต่างประเทศ โดยเสวนาผ่านระบบการประชุมทางไกล (VDO Conference) ด้วยแอปพลิเคชัน Zoom ซึ่งการเสวนาครั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญพิธีกรรมความเชื่อ ตามจารีตโบราณ คือ อาจารย์ ดร.ยุทธพงศ์  มาตย์วิเศษ   ผู้ดำเนินการเสนา อาจารย์ ดร.ลัดดาวัลย์ สีพาชัย ผู้อำนวยการศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น การเสวนาเริ่มต้นด้วย รศ.ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ ประธานหลักสูตรวิจัยวัฒนธรรม...

บทความ – ไขปริศนา “ลานศิลาแลงรูปกากบาท” ของอโรคยาศาลในอีสาน

>>คลิกอ่านได้ที่นี่<< โดย :นักศึกษาบัณฑิตศึกษา สาขาวัฒนธรรม ศิลปกรรมและการออกแบบ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

บทความ – หมอลำในฮูปแต้มอีสาน:มหรสพการแสดงพื้นบ้านคนอีสานที่ขาดไม่ได้

>>คลิกอ่านได้ที่นี่<< โดย :นักศึกษาบัณฑิตศึกษา สาขาวัฒนธรรม ศิลปกรรมและการออกแบบ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

บทความ – การแต่งกายแม่หญิงลาวในยุคสังคมนิยม

>>คลิกอ่านได้ที่นี่<< โดย :นักศึกษาบัณฑิตศึกษา สาขาวัฒนธรรม ศิลปกรรมและการออกแบบ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

บทความ – วิถีชีวิตที่ซ่อนอยู่

>>คลิกอ่านได้ที่นี่<< โดย :นักศึกษาบัณฑิตศึกษา สาขาวัฒนธรรม ศิลปกรรมและการออกแบบ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น