ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
en th
ข่าวศูนย์ศิลปวัฒนธรรม

“เสน่ห์วิถีอีสาน ย้อนวันวาน สงกรานต์ขอนแก่น” แบบวิถีใหม่ ขบวนแห่พระศรีสัตนาคนหุต (หลวงพ่อพระลับ) พระคู่บ้านคู่เมือง จังหวัดขอนแก่น เป็นครั้งแรก

The charm of Isan way, back in the day, Songkran Khon Kaen
A new way, the Phra Si Sattana Khon Hut parade (Luang Pho Phra Lap) monk of Khon Kaen province for the first time.

April 9th, 2021

  • Date

    เมษายน 9, 2021

Share