วงสินไซร่วมเผยแพร่ศิลปะการแสดงอีสานในงานนาฏยปรีดิยานนท์ กึ่งศตวรรษ สนามจันทร์ศิลปากร

0
1020

มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ.ดร.เกรียงไกร กิจเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ ร่วมด้วยนายบัญชา พระพล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม ผศ.ธรณัส หินอ่อน รองผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม นายภาสกร เตือประโคน รองผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม พร้อมด้วยบุคลากรสำนักวัฒนธรรม คณาจารย์และนักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำวงโปงลางสินไซ คณะศิลปกรรมศาสตร์ร่วมเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรม ผสานกับประเพณีอีสานถ่ายทอดในรูปแบบการแสดงพื้นเมืองอีสาน ในงาน “ศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 18 : นาฏยปรีดิยานนท์ กึ่งศตวรรษ สนามจันทร์ศิลปากร” ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์” ระหว่างวันที่ 7-9 กุมภาพันธ์ 2561 ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม ซึ่งวงโปงลางสินไซ คณะศิลปกรรมศาสตร์ นำการแสดงชุด “ไต้ไฟเล่นสาว” ร่วมเผยแพร่ในงานดังกล่าว

สำหรับงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา เกิดจากแนวคิดของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาในการส่งเสริมและสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย ซึ่งเต็มไปด้วยความหลากหลายอยู่ตามภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ ซึ่งมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและมีเสน่ห์อยู่ภายในตัวเองที่จะดึงดูดให้ผู้คนได้สัมผัสทั้งด้าน นาฏศิลป์ คีตศิลป์และวิจิตรศิลป์ จึงได้จัดงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ซึ่งจัดอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลากว่า 20 ปีนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2541 โดยในปี 2559 จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 18 ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม ในแนวคิดนาฏยปรีดิยานนท์ กึ่งศตวรรษ สนามจันทร์ศิลปากร เป็นการสื่อถึงศิลปะการแสดงแห่งความรื่นรมย์ยินดี เนื่องในวาระกึ่งศตวรรษแห่งศิลปากรสนามจันทร์ มีสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาจากทั่วประเทศเข้าร่วม 101 สถาบัน พร้อมการแสดงศิลปวัฒนธรรมกว่า 150 ชุดการแสดง

ขอขอบคุณภาพจาก

  • นายบัญชา พระพล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ และรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม
  • SU Photo Club

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

*

code