มข.นำสินไซร่วมเผยแพร่ศิลปะการอีสานในงานไหมนานาชาติ

0
213

มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ และศูนย์วัฒนธรรม ร่วมกับจังหวัดขอนแก่น และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น ร่วมถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรมของชาวอีสานผสานการประยุกต์ประเพณีพื้นถิ่นของชาวอีสานใน “งานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาด ประจำปี 2561” นำโดยวงโปงลางสินไซ คณะศิลปกรรมศาสตร์ พร้อมแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมด้านศิลปะการแสดงร่วมกับสถานศึกษาเครือข่ายในจังหวัดขอนแก่น ในซุ้มสร้างสรรค์ภูมิปัญญา ภูมิแผ่นดิน

สำหรับซุ้มมหกรรมสร้างสรรค์ภูมิปัญญา ภูมิแผ่นดิน จัดขึ้นโดยจังหวัดขอนแก่นและสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น ได้รวบรวมผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ที่ต่อยอดจากผ้าไหม รวมถึงภููมิปัญญาดั้งเดิมของชาวอีสาน รวมถึงการสาธิตวิธีทำผลิตภัณฑ์ต่างๆ อาทิ เข็มกลัด เสื้อผ้า การมัดหมี่จากสืธรรมชาติ การทอเสื่อ การจักสาน พร้อมการแสดงศิลปวัฒนธรรมจากเครือข่ายสถาบันการศึกษา ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน – 10 ธันวาคม 2561 ณ บริเวณหน้าพระธาตุศิโรดม ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น