ศูนย์วัฒนธรรมร่วมสักการะศาลเจ้าพ่อมอดินแดง ประจำปี ๖๑

0
186

เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ รศ.ดร.เกรียงไกร กิจเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ พร้อมด้วย นายบัญชา พระพล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ และรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรม พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมพิธีบวงสรวงสักการะศาลเจ้าพ่อมอดินแดง ณ บริเวณพิธีศาลเจ้าพ่อมอดินแดง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งได้รับเกียรติจาก รศ.เพียรศักดิ์ ภักดี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เป็นประธานในพิธี ร่วมด้วยคณะผู้บริการ บุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่า และประชาชนโดยรอบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมในพิธี

สำหรับศาลเจ้าพ่อมอดินแดง เป็นที่เคารพของชาวมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีเรื่องเล่าว่ามีชาวคนหนึ่งชื่อนายเหลา สีแดง ขโมยช้างมาจากจังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อเจ้าของช้างสืบทราบ และได้ตามมาและสังหารนายเหลาสิ้นใจในบริเวณมหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมกับถูกฝังทั้งยืน จากนั้นก็เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งกับทั้งคณาจารย์ และนักศึกษา เกิดความแตกแยก ยกพวกทำร้ายกันเองของนักศึกษา จึงได้มีพิธียกศาลขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๐๙ ในสมัยของ ศ.ดร.พิมล กลกิจ พร้อมกับฝากตัวเป็นลูกเจ้าพ่อมอดินแดง และในวาระครบรอบ ๔๐ ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ก็ได้มีการสร้างศาลาธรรมสถานเจ้าพ่อมอดินแดงขึ้น ในวาระเฉลิมฉลองการสถาปนามหาวิทยาลัย ซึ่งชาวมหาวิทยาลัยขอนแก่นเชื่อกันว่าเมื่อได้มาสักการะกราบไหว้แล้ว จะประสบความสำเร็จในชีวิต อีกทั้งยังสร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้มาสักการะอีกด้วย