ศูนย์วัฒนธรรมเน้นพัฒนาบุคลากรเพื่อเข้าสู่การขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้น

0
108

ศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดอบรมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อการขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้นและการประเมินค่างาน เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมพุทธศิลป์สถาน ศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับเกียรติจาก นายภาสกร เตือประโคน รองผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยบุคลากรเข้าร่วมเพื่อสร้างการพัฒนาและเตรียมผลงานเพื่อเข้าสู่การขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้นและการประเมินค่างาน

สำหรับการจัดอบรมอบรมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อการขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้นและการประเมินค่างาน ได้รับเกียรติจากนายชัชวาล หนองนา หัวหน้างานกลยุทธ์ทรัพยากรบุคคล และนางสาวปุณณภา วีระพัฒนพรรณ บุคลากรกองทรัพยากรบุคคล ในการถ่ายทอดแนวคิดและองค์ความรู้ในแนวทางการเข้าสู่ขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้นและการประเมินค่างาน รวมถึงแนวทางและรูปแบบการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานเพื่อใช้ในการขอกำหนดตำแหน่งให้สูงขึ้น เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมสำหรับการปฏิบัติงา สร้างกระบวนทัศน์ และแนวทางในรูปแบบใหม่ๆ ของการขับเคลื่อนงานด้านศิลปวัฒนธรรมในปัจจุบันพร้อมการรองรับอนาคต