ระเบิดศึกแห่งดนตรีพื้นถิ่นอีสาน กับ ๕ วงสู่รอบชิงฯฟ้อนลำแคนคอนเทสต์ มหกรรมลำสาละวัน

0
609
ระเบิดศึกแห่งศักดิ์ศรีวงโปงลางพื้นถิ่นอีสานในการประกวดฟ้อนลำแคนคอนเทสต์ ครั้งที่ ๑๐ มหกรรมลำสาละวัน ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมประกาศ ๕ วงเข้าประกวดรอบชิงชนะเลิศในวันที่ ๒๑ พ.ย. ๖๑ ในงานสีฐานเฟสติวัล

มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ ศูนย์วัฒนธรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ และเครือข่ายด้านศิลปวัฒนธรรม จัดการประกวดวงโปงลางพื้นเมืองอีสาน “ฟ้อนลำแคน คอนเทสต์ ครั้งที่ ๑๐” มหกรรมลำสาละวัน ประจำปี ๒๕๖๑ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดประกวดในวันพุธ ที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ เวทีกลางแจ้ง ศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น เวลา ๑๘.๐๐ น. เป็นต้นไป ในงาน สีฐานเฟสติวัล : บุญสมมาบูชาน้ำ (Sithan KKU Festival 2018)

สำหรับรายชื่อวงที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ และจะเข้าประกวดในวันพุธ ที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ เวทีกลางแจ้ง ศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้แก่

๑. วงโปงลางตำนานไหม โรงเรียนชนบทศึกษา จ.ขอนแก่น

๒. วงโปงลางเพชรภูดิน โรงเรียนเลิงนกทา จ.ยโสธร

๓. วงโปงลางโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์  โรงเรียนโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์  จ.กาฬสินธุ์

๔. วงโปงลางวรราชวิทยา โรงเรียนวรราชวิทยา จ.เลย

๕. วงโปงลางศิลป์ไทรเงิน โรงเรียนพิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี

รางวัลสำหรับผู้ชนะการประกวด มีดังนี้

ชนะเลิศ รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมทุนสนับสนุน ๑๐๐,๐๐๐ บาท

รองชนะเลิศอันดับ ๑ ถ้วยรางวัลจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมทุนสนับสนุน  ๖๐,๐๐๐ บาท

รองชนะเลิศอันดับ ๒ ถ้วยรางวัลจากรองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ พร้อมทุนสนับสนุน ๔๕,๐๐๐ บาท

ชมเชย ๒ รางวัล รับโล่เกียรติยศ พร้อมทุนสนับสนุน ๓๐,๐๐๐ บาท

รางวัลการแสดงมหกรรมลำสาละวันยอดเยี่ยม รับโล่เกียรติยศ พร้อมทุนสนับสนุน ๒๐,๐๐๐ บาท

รางวัลหมอลำยอดเยี่ยม รับโล่เกียรติยศ พร้อมทุนสนับสนุน ๑๐,๐๐๐ บาท

รางวัลนางไหและกั๊บแก้บยอดเยี่ยม  รับโล่เกียรติยศ พร้อมทุนสนับสนุน ๑๐,๐๐๐ บาท

รางวัลเครื่องดนตรียอดเยี่ยม ประกอบด้วย

ผู้บรรเลงพิณยอดเยี่ยม เงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่เกียรติยศ

ผู้บรรเลงแคนยอดเยี่ยม เงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่เกียรติยศ

ผู้บรรเลงโหวดยอดเยี่ยม เงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่เกียรติยศ

ผู้บรรเลงโปงลางยอดเยี่ยม เงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่เกียรติยศ

ผู้บรรเลงกลองยอดเยี่ยม เงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่เกียรติยศ

สำหรับ การประกวดฟ้อนลำแคนคอนเทสต์ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี และในปีนี้เป็นครั้งที่ ๑๐ ซึ่งถือเป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของชาวอีสาน โดยเฉพาะด้านการแสดงพื้นบ้านซึ่งถือว่าเป็นอัตลักษณ์ของชาวอีสาน ส่งเสริมเยาวชนรุ่นใหม่เกิดความภาคภูมิใจในมรดกทางวัฒนธรรม เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมให้ชาวไทยในภูมิภาคอื่นและชาวต่างชาติได้รู้จักยิ่งขึ้น โดยมีวงโปงลางระดับมัธยมศึกษาหรือายุไม่เกิน ๑๘ ปี โดยคณะกรรมการคัดเลือกเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศทั้งสิ้น ๕ วง โดยจะประชันความสามารถเพื่อชิงโล่เกียรติยศพร้อมเงินรางวัลรวมกว่า ๓๐๐,๐๐๐ บาท เชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าวงโปงลางทุกวงล้วนมีความสามารถ โดยรูปแบบการประกวดในปีนี้คือ มหกรรมลำพื้น ยิ่งทำให้เห็นความหลากหลายของการแสดง การบรรเลง การฟ้อนรำ รวมทั้งองค์ประกอบอื่นๆ พร้อมนี้ขอเชิญชวนร่วมชมและให้กำลังใจกับเยาวชนพื้นถิ่นอีสานในการประกวดฟ้อนลำแคนคอนเทสต์

ในปี ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมสร้างปรากฏการณ์ในมหกรรมที่ยิ่งใหญ่ในบุญสมมาบูชาน้ำ “สีฐาน เฟสติวัล” (Sithan KKU Festival 2018) พิธีรำลึกถึงพระคุณของสายน้ำ พร้อมกิจกรรมและความสนุกสนานหลากหลายรูปแบบ อาทิ การประกวด ขบวนแห่ การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน ระหว่าง ๒๐-๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ บริเวณริมบึงสีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยวงที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจะได้ขึ้นแสดงความสามารถบนเวทีริมบึงสีฐาน ในวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ เวทีริมบึงสีฐาน (ฝั่งทิศตะวันตก) ในงาน สีฐาน เฟสติวัล (Sithan KKU Festival 2018)
รายละเอียดเพิ่มเติม ศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น โทร. ๐ ๔๓๒๐ ๒๖๖๓ | http://cac.kku.ac.th