เรียนรู้ลงลึกรากวัฒนธรรมกับสัมมนาวิชาการ “ขอนแก่น – ลาวศึกษา” – แคนมนต์เสน่ห์แห่งอีสาน-ลาว

0
1173

มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย ฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ ศูนย์วัฒนธรรม ศูนย์ข้อมูลลาว ร่วมกับ สโมสรนักเขียนภาคอีสาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และองค์กรเครือข่าย ขอเชิญร่วมเรียนรู้รากศิลปวัฒนธรรมในการสัมมนาวิชาการ “ขอนแก่น – ลาวศึกษา” : “แคน” มนต์เสน่ห์ศิลปวัฒนธรรมอีสาน-ลาว ในวันพฤหัสบดี ที่ ๑๓  กันยายน  ๒๕๖๑ ณ โรงแรมราชาวดี รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จังหวัดขอนแก่น

พบกับ การบรรยายพิเศษเรื่อง “หมอแคนหมอลำ ต้นทางสร้างสรรค์วรรณกรรมนานาชาติพันธุ์” โดย อาจารย์สุจิตต์ วงษ์เทศ พร้อมกับเสวนาในหัวข้อ “แคน” มนต์เสน่ห์ศิลปวัฒนธรรมอีสาน-ลาว วิทยากรโดย รศ.วีณา วีสเพ็ญ  ผศ.ดร.เจริญชัย ชนไพโรจน์  หมอแคนสมบัติ สิมหล้า และอาจารย์อ้น แคนเขียว ผู้ดำเนินรายการ อาจารย์ ดร.แก้วตา จันทรานุสรณ์ และบายศรีสู่ขวัญ (พาแลง) ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรม เสียงลำเสียงแคน โดย หมอลำฉวีวรรณ ดำเนิน หมอลำราตรี ศรีวิไล หมอแคนสมบัติ สิมหล้า หมอแคนอ้น แคนเขียว สมาคมหมอลำจังหวัดขอนแก่น และการแสดงจากเครือข่ายศิลปวัฒนธรรม

สำหรับ การสัมมนาวิชาการ “ขอนแก่น – ลาวศึกษา” : “แคน” มนต์เสน่ห์ศิลปวัฒนธรรมอีสาน-ลาว จัดขึ้นเพื่อเรียนรู้ ลงลึก รากฐานมรดกวัฒนธรรมมนต์เสน่ห์ของเสียงแคน ซึ่งเป็นเครื่องดนตรีสำคัญและผูกพันกับชาวอีสานและชาวลาว มาอย่างยาวนาน ในหลากหลายแง่มุม ทั้งด้านทำนอง จังหวะ เครื่องดนตรี การนำไปใช้รวมไปถึงงานวรรณกรรมที่ก่อเกิดจากการได้ยินได้ฟังเสียงแคน

ผู้สนใจสำรองที่นั่งได้ที่ นางสาวบุญยืน เปล่งวาจา โทร ๐๘ ๙๖๒๒ ๕๕๐๗ หรือ นายวิทยา วุฒิไธสง ๐๙๕ ๖๖๐๐๓๒๒ โทรสาร ๐ ๔๓๓๓ ๒๐๓๕  อีเมล์ boonyuen@kku.ac.th ภายในวันศุกร์ที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑

————————————-