ย้อนวันวานผสานวิถีไทยและอีสานในงานเสน่ห์วิถีอีสาน ย้อนวันวาน สืบสานวัฒนธรรมไทย

0
1403

ศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมต่อยอดและสร้างสรรค์บนวิถีอีสานผสานวัฒนธรรมไทยในงาน “เสน่ห์วิถีอีสาน ย้อนวันวาน สืบสานวัฒนธรรมไทย” เมื่อวันที่ 18-19 พฤษภาคม 2561 ณ สวนสาธารณะรัชดานุสรณ์ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิด ร่วมด้วย นายบัญชา พระพล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น นางพรพิมล คงตระกูล วัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานราชการ และเครือข่ายด้านศิลปวัฒนธรรมทั่วจังหวัดขอนแก่น

สำหรับงาน “เสน่ห์วิถีอีสาน ย้อนวันวาน สืบสานวัฒนธรรมไทย” เป็นความร่วมมือระหว่างเครือข่ายวัฒนธรรมในจังหวัดขอนแก่น โดย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น ร่วมกับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานขอนแก่น ส่วนราชการและภาคเอกชน เพื่อขับเคลื่อนนโยบาย มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน นำทุนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม สร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคมมีภูมิคุ้มกัน นำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน พร้อมมีกิจกรรมที่น่าสนใจ เช่น การแสดงจำหน่าย 10 เสน่ห์วิถีอีสาน การประกวดละครสั้น การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน ซึ่ง 10 เสน่ห์วิถีอีสาน ประกอบด้วย
1. เสน่ห์อิ่มเอม แสดงสินค้าอาหารพื้นถิ่น
2. โดดเด่นอาภรณ์ การแต่งด้วยชุดผ้าไทย ผลิตภัณฑ์จากผ้า
3. ภาพละครย้อนยุค ภาพยนต์หนังกาลางแปลงย้อนยุค
4. ผูกใจไทยสู้ มวยไทยและศิลปะป้องกันตัว
5. สู่วิถีถิ่นงาม เทสกาลประเพณี ตามฮีต 12 คอง 14
6. โบราณโอสถ แพทย์แผนไทย สมุนไพร และสปา
7. เสน่ห์รสของฝาก ของฝาก ของดี ของเด่นในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น
8. งานวัดวันวาน จำลองงานวัด (รำวงย้อนยุค/สอยดาว/สาวน้อยตกน้ำ)
9. เล่าขานตำนานเมือง เล่าเรื่องเมืองขอนแก่น (นิทรรศการประวัติเมืองขอนแก่น/ภาพถ่าย เป็นต้น)
10. วิจิตรเลื่อง ความทรงจำ บริการถ่ายภาพ แต่งกายย้อนยุคพร้อมทั้งเชิญชวนผู้ร่วมงานแต่งกายชุดย้อนยุค หรือแต่งกายผ้าไทยพื้นถิ่นเข้าร่วมงานด้วย

ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า งาน “เสน่ห์วิถีอีสาน ย้อนวันวาน สืบสานวัฒนธรรมไทย” เป็นงานที่เป็นความร่วมมือระหว่างหน่วยงานราชการหลายภาคส่วนในจังหวัดขอนแก่น เป็นภาพที่ส่งสัญญาณไปสู่เมืองต่างๆ ทั่วประเทศ ซึ่งกิจกรรมที่จังหวัดขอนแก่นได้รังสรรค์เป็นกิจกรรมที่ทำด้วยความรักใคร่ สามัคคี รวมใจกันเป็นหนึ่งทั้งภาครัฐ สถานศึกษา ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาครัฐวิสาหกิจ เป็นการสนองนโยบายของรัฐบาลในการสืบสานวัฒนธรรมไทยให้ยั่งยืน เป็นการขับเคลื่อนนโยบาย มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน นำทุนมรดกภูมิปัญญาทางวัมนธรรมมาสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม นำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยกิจกรรมนี้ชาวขอนแก่นจะต้องจดจำ โดยงานนี้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น พร้อมเครือข่าย ตั้งใจมุ่งมั่นที่จะส่งคืนความสุขให้กับชาวขอนแก่นด้วยการจัดกิจกรรที่สวยงามเช่นนี้ สร้างความภาคภูมิใจในถิ่นกำเนิด รวมทั้งชาวไทยทั่วประเทศเกิดความภูมิใจเช่นกัน ทั้งนี้ขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุน หน่วยงานราชการ สถานศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภาคเอกชน ที่ได้ร่วมมือในการจัดกิจกรรมนี้

นายบัญชา พระพล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า ศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนและต่อยอดงานด้านศิลปวัฒนธรรมด้วยการนำศิลปวัฒนธรรมพื้นถิ่นผสานวถีวัฒนธรรมและความร่วมสมัย อาทิ การจัดแสดงนิทรรศการเล่าเรื่องเมืองขอนแก่นและมหาวิทยาลัยขอนแก่นผ่านภาพถ่ายจาดอดีตสู่ปัจจุบัน การฉายหนังกลางแปลงด้วยเครื่องฉายแบบโบราณกับภาพยนตร์อมตะที่สะท้อนเรื่องราวความเป็นไทยและความเป็นอีสาน การตบประทายหรือก่อเจดีย์ทราย วิถีและอัตลักษณ์ดั้งเดิมของชาวไทยและอีสาน รวมถึงการรำวงย้อนยุคและการเต้นบั๊ดสลบวัฒนธรรมการเต้นของสปป.ลาว ถือเป็นส่วนหนึ่งในการเชื่อมวิถีวัฒนธรรมของฝั่งโขง พร้อมกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมอีกมากมาย โดยผสานความร่วมมือกับเครือข่ายด้านศิลปวัฒนธรรม สร้างโอกาสในการเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมอีสานสู่ประชาชนและคนรุ่นใหม่ เปิดโอกาสในการเข้ามามีส่วนร่วมและตระหนักถึงคุณค่า โดยอาศัยทุนและมรดกทางวัฒนธรรม