ปักธงชัยประชานิรมิตผงาดคว้าแชมป์ดาวรุ่งลูกทุ่งมอดินแดง

0
380

มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ สำนักวัฒนธรรม และเครือข่ายด้านศิลปวัฒนธรรม จัดการประกวดวงดนตรีลูกทุ่งดาวรุ่งลูกทุ่งมอดินแดง ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี ๒๕๖๐ รอบชิงชนะเลิศ ซึ่งได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.เกรียงไกร กิจเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมี ร่วมด้วย นายบัญชา พระพล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม พร้อมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้บริหารโรงเรียนที่เข้าร่วมประกวด คณาจารย์ และแขกผู้มีเกียรติร่วมชมการประกวด เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ เวทีกลางแจ้ง หอศิลปวัฒนธรรม สำนักวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผลการประกวดวงดนตรีลูกทุ่งดาวรุ่งลูกทุ่งมอดินแดง

รางวัลชนะเลิศ ถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมทุนสนับสนุน เงินรางวัล ๑๐๐,๐๐๐ บาท
วงดนตรีลูกทุ่งปักธงชัยประชานิรมิต โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต จ.นครราชสีมา

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ ถ้วยรางวัล พร้อมทุนสนับสนุน เงินรางวัล ๖๐,๐๐๐ บาท
วงดนตรีลูกทุ่งช่อนนทรี โรงเรียนชุมแพศึกษา จ.ขอนแก่น

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ ถ้วยรางวัล พร้อมทุนสนับสนุน เงินรางวัล ๔๐,๐๐๐ บาท
วงดนตรีลูกทุ่งวัดทรงธรรม โรงเรียนวัดทรงธรรม จ.สมุทรปราการ

รางวัลชมเชย จำนวน ๒ รางวัล ถ้วยรางวัล พร้อมทุนสนับสนุน เงินรางวัล ๒๐,๐๐๐ บาท

วงดนตรีลูกทุ่งโรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ จ.มหาสารคาม

วงดนตรีลูกทุ่งเพชรชากังราว โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร

รางวัลบรรเลงดนตรียอดเยี่ยม ถ้วยรางวัล พร้อมทุนสนับสนุน เงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท

วงดนตรีลูกทุ่งปักธงชัยประชานิรมิต โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต จ.นครราชสีมา

รางวัลหางเครื่องยอดเยี่ยม ถ้วยรางวัล พร้อมทุนสนับสนุน เงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท
วงดนตรีลูกทุ่งวัดทรงธรรม โรงเรียนวัดทรงธรรม จ.สมุทรปราการ

รางวัลนักร้องยอดเยี่ยม ถ้วยรางวัล พร้อมทุนสนับสนุน เงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท
วงดนตรีลูกทุ่งช่อนนทรี โรงเรียนชุมแพศึกษา จ.ขอนแก่น