ร่วมชมผลงานศิลปะที่กลั่นกรองจากประสบการณ์ในนิทรรศการ “ศิลปนิพนธ์”

0
430

ศิลปนิพนธ์ 2017 - 1

ร่วมชมนิทรรศการแสดงผลงานศิลปนิพนธ์ (Art Thesis Exhibition) ผลงานโดยนักศึกษาปริญญาโท สาขาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดแสดงระหว่าง 1-31 สิงหาคม 2560 ณ หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น พิธีเปิดวันจันทร์ ที่ 7 สิงหาคม 2560 เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป

สอบถามเพิ่มเติม โทร. 043 332 760 | cac.kku.ac.th

ตัวอย่างผลงานบางส่วน