เปิดมุมมองศิลปะหลากหลายรูปแบบในนิทรรศการศิลปะนิพนธ์ ครั้งที่ 19 “19/1 The Beginning”

 

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2559 ได้มีพิธีเปิดนิทรรศการศิลปะนิพนธ์ ครั้งที่ 19 “19/1 The Beginning” โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับเกียรติจากนายบัญชา พระพล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ เป็นประธานในพิธีเปิด ร่วมด้วย รศ.ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ ผศ.ทรงวิทย์ พิมพะกรรณ์ ผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา แขกผู้มีเกียรติ และศิลปินอิสระร่วมงานอย่างคับคั่ง

นายบัญชา พระพล กล่าวว่า รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่มีโอกาสได้มาสัมผัสและชมนิทรรศการที่ทรงคุณค่า ที่มาจากจินตนาการศิลปินรุ่นใหม่ โดยเฉพาะการถ่ายทอดแนวความคิด จินตนาการอย่างสร้างสรรค์ของเหล่าศิลปินที่ในอนาคตจะก้าวไปสู่ระดับที่สูงขึ้นต่อไป ฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์มีแนวคิดในการส่งเสริมกิจกรรมในด้านศิลปะอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการเปิดพิ้นที่ให้กับนักศึกษา และผู้ที่สนใจได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงาน สร้างโอกาสในการนำเสนอแนวคิดเชิงสร้างสรรค์

สำหรับการจัดแสดงผลงานศิลปะนิพนธ์ ครั้งที่ 19 “19/1 The Beginning” ถือเป็นโอกาสอันดีที่นักศึกษาจะได้รับ ประสบการณ์ความรู้ รวมถึงแลกเปลี่ยนทัศนคติจากการวิจารณ์ของศิลปิน คณาจารย์และบุคคลทั่วไป พร้อมถ่ายทอดและเผยแพร่ผลงานนิทรรศการและเป็นแรงบันดาลใจต่อเยาวชนและนักเรียนนักศึกษาตลอดจนผู้ที่รักในงานศิลปะร่วมสมัย ในการพัฒนาการสร้างสรรค์ผลงานให้ทรงคุณค่า นำความภาคภูมิใจแก่วงการศิลปะร่วมสมัยของนักเรียนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่นต่อไป ซึ่งทั้งหมดเป็นการสะท้อนแนวคิด อัตลักษณ์ ความสร้างสรรค์ โดยนักศึกษาสาขาวิชาทัศนศิลป์ชั้นปีที่ 4 คณะศิลปกรรมศาตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งการนำเลข 19/1 มาใช้ในชื่อนิทรรศการเป็ยรูปแบบของบ้านเลขที่ ซึ่งหมายถึงเป็นการเริ่มหลักสูตรทัศนศิลป์รุ่นแนก ประกอบด้วย 4 สาขาดังนี้ จิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ และเซรามิก

นิทรรศการศิลปะนิพนธ์ “19/1 The Beginning” จัดแสดงระหว่างวันที่ 15-30 พฤษภาคม 2559 ณ หอศิลปวัฒนธรรม ริมบึงสีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดให้ชมทุกวันตั้งแต่เวลา 10.00-19.00 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 0 4333 2760 ภายใน 42301