30 C
Khonkaen
Tuesday, December 10, 2019
Home พื้นที่ให้บริการ

พื้นที่ให้บริการ

1. หอศิลปวัฒนธรรม

หอศิลปวัฒนธรรม อาคารทรงเล้าข้าวของชาวอีสาน พื้นที่จัดแสดงผลงานด้านศิลปวัฒนธรรม รวมถึงกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมอื่นๆ อาทิ การกิจกรรมอบรม เสวนา สามารถปรับเปลี่ยนและประยุกต์ในการจัดกิจกรรมได้หลากหลายรูปแบบ ประกอบด้วย พื้นที่จัดแสดงนิทรรศการชั่วคราว ชั้น 1 และ ชั้น 3 ห้องอีสานนิทัศน์