จดหมายเหตุรายเดือน มกราคม 2016

มข.ครบรอบ ๕๒ ปี จัดงานบุญ “ตักบาตรนุ่งซิ่น วันศีลวันพระ”

มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดพิธีทำบุญตักบาตรพระ ๕๕๒ รูป เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครบรอบ ๕๒ ปี ณ บริเวณสะพานขาว ต่อด้วยการประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์และถวายภัตตาหารเช้า ณ อาคารสิริคุณากร

เชิญร่วมทำบุญผสานสองวิถี “บุญข้าวจี่วาเลนไทน์” และตักบาตรนุ่งซิ่นฯ

ฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ และสำนักวัฒนธรรม เชิญร่วมกิจกรรมผสานสองวิถี "บุญข้าวจี่วาเลนไทน์" พบกิจกรรมบันเทิงและสร้างสรรค์มากมาย และร่วมตักบาตรนุ่งซิ่นวันศีลวันพระ ครั้งที่ 2 | 13-14 ก.พ. 59

เชิญพุทธศาสนิกชนร่วมบำเพ็ญภาวนาทำวัตรเย็นบนวิถีชาวพุทธ ครั้งที่ ๙

สำนักวัฒนธรรม มข. ร่วมกับ องค์การนักศึกษา ชมรมพุทธศาสน์และประเพณี ชมรมสมาธิและศีลธรรม และเครือข่ายศิลปวัฒนธรรม ขอเชิญร่วมกิจกรรม “บำเพ็ญบารมีบนวิถีชาวพุทธ” ครั้งที่ ๙ | ๒๙ ม.ค. ๕๙

ขอเชิญร่วมเสนอรายชื่อศิลปินมรดกอีสานและวัฒนธรรมสัมพันธ์ ปี ๕๙

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญร่วมเสนอรายชื่อบุคคล หน่วยงาน หรือองค์กร เพื่อร่วมพิจารณารางวัลเชิดชูเกียรติศิลปินมรดกอีสานและผู้มีผลงานดีเด่นวัฒนธรรมสัมพันธ์ ประจำปี ๒๕๕๙ ตั้งแต่วันนี้ - ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙