จดหมายเหตุรายเดือน พฤศจิกายน 2015

พุทธศาสนิกชาว มข. ร่วม “บำเพ็ญบุญบารมีบนวิถีชาวพุทธ ครั้งที่ ๘”

ฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ สำนักวัฒนธรรม และเครือข่ายชมรมนักศึกษา จัดกิจกรรม "บำเพ็ญบุญบารมีบนวิถีชาวพุทธ" ครั้งที่ ๘ สร้างคุณค่าเสริมสมาธิ ฝึกจิตภาวนาธรรม