ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
en th
ข่าวศูนย์ศิลปวัฒนธรรม

“เรียนศาสตร์ รู้ศิลป์” ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มข. ยินดีต้อนรับสามเณรภาคฤดูร้อนจาก มจร.วิทยาเขตขอนแก่น

วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๗ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ยินดีต้อนรับสามเณรที่บวชภาคฤดูร้อนจำนวน ๕๗ องค์ พระพี่เลี้ยง ๑๕ รูปจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ กล่าวต้อนรับคณะสามเณร พร้อมบุคลากรและนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพศูนย์ศิลปวัฒนธรรม ณ หอศิลป์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สำหรับการจัดกิจกรรมครั้งนี้เพื่อส่งเสริม สร้างจินตนาการและความรู้ให้สามเณรได้นำไปปรับใช้ในอนาคต โดยคณะสามเณรได้เยี่ยมชมนิทรรศการ Art Exhibition by Art-Ed KKU. ที่หอศิลป์ มข. และได้ร่วมกิจกรรมเพ้นท์โคมไฟ เพื่อที่จะใช้ประดับในสีฐาน (งานลอยกระทง) ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยผศ.ดร.กิตติสันต์ ศรีรักษา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์เป็นวิทยากรสอนการเพ้นท์โคมไฟ ทั้งนี้พระราชพัฒนวัชรบัณฑิต, รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น รองอธิการบดี มจร.วิทยาเขตขอนแก่นได้ร่วมวาดโคมไฟประดับในครั้งนี้ด้วย
ทั้งนี้หากโรงเรียนใดสนใจเข้าร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์ หรือเยี่ยมชมหอศิลป์ มข. สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น หรือ โทร ๐๔๓-๒๐๒๖๖๓ (ในเวลาราชการ)
  • Date

    สิงหาคม 20, 2021

Share project