ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
en th
ประชาสัมพันธ์

เริ่มแล้วกับเทศกาลหนังเมืองแคนครั้งที่ 7

เทศกาลหนังเมืองแคน ครั้งที่ 7
พบกับกิจกรรมมากมาย
– การประกวดหนังสั้นหัวใจแก่น
– การเสวนาด้านภาพยนตร์
– การประกวดดนตรีประกอบภาพยนตร์
– เบิ้งฮูบเงาเล่าเรื่องหนัง(ทั้งหนังสั้นและภาพยนต์)
– หนังกลางแปลง สสส.
– นิทรรศการภาพยนต์
– กิจกรรมพรมแดงแฟชั่นโชว์อีสาน-ลาว
8 ถึง 12 ธันวาคม 2566 นี้