ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
en th
ข่าวศูนย์ศิลปวัฒนธรรม

เดือนนี้(กันยายน) หอศิลป์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พาท่องศิลปะแห่งแดนใต้ พบกันนิทรรศการ Art of the seas

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2566 หอศิลป์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย ผศ. อัฏฐพล คงพัฒน์ อาจารย์ประจำคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เป็นผู้กล่าวรายงานและแนะนำถึงที่มาในการจัดนิทรรศการ “Art of the seas” ในครั้งนี้ รศ.ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมกับศิลปินและคณาจารย์ บุคลาการ และนักศึกษาได้เข้าร่วมในพิธีเปิดกันในนิทรรศการ “Art of the seas” ซึ่งรังสรรค์ผลงานโดย กลุ่มศิลปินและคณาจารย์ชาวใต้ของประเทศไทย โดยนิทรรศการครั้งนี้สามารถเข้าชมนิทรรศการนี้ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566
เปิดให้บริการ วันจันทร์ – วันอาทิตย์
ตั้งแต่เวลา 10.00 – 19.00 น.
***เข้าชมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย***
  • Date

    สิงหาคม 20, 2021

Share