ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
en th
ประชาสัมพันธ์

สุขสันต์วันเกิดแบบอีสานบ้านเฮา ม่วนๆ ซื่นๆในงาน”สุขีมั่น สู่ขวัญวันเกิด” ประจำเดือนกุมภาพันธ์

สุขสันต์วันเกิดแบบอีสานบ้านเฮา ม่วนๆ ซื่นๆ
ในงาน”สุขีมั่น สู่ขวัญวันเกิด” ประจำเดือน “กุมภาพันธ์”
เพื่อเสริมสร้างกำลังกาย กำลังใจให้กับบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น
สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่เกิดในเดือนตุลาคม
เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมในวันอังคาร ที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อรับของที่ระลึกสุดพิเศษทาง

>>> QR code ที่แนบมาพร้อมโปสเตอร์นี้
หรือที่ link >> https://kku.world/k6y7x
พบกันที่ ณ อาคารพุทธศิลป์ ริมบึงสีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เริ่ม ๑๖.๓๐ น. เป็นต้นไป