ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
en th
ปฏิทินกิจกรรม

งานประเพณีลอยกระทง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2564

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอันงดงามแม้ในยามโควิด” ในงานประเพณีลอยกระทง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2564 ในวันศุกร์ ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ณ บึงสีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

พบกับ

 • พิธีสักการะหลวงพ่อพระศรี 50 ปี มข.
 • พิธีสักการะหลวงพ่อไทรขาว
 • พิธีสักการะนาค 15 ตระกูล
 • พิธีสมมาบูชาน้ำ
 • ขบวนแห่ขันหมากเบ็ง
 • ถนนสร้างสรรค์ (Creative Walking Street)
 • Date

  เมษายน 8, 2021

 • Skills

  17-19 พฤศจิกายน 2021

Share
Open Website

Acceptance Form

แบบตอบรับเข้าร่วมกิจกรรม