ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
en th
ข่าวศูนย์ศิลปวัฒนธรรม

สร้างงานศิลป์ จากดินสู่ผลงาน

พิธีเปิดนิทรรศการประติมากรรมเครื่องเคลือบดินเผา การสร้างสรรค์ผลงานในโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรม ของคณาจารย์และศิลปินในระดับชาติ (โฮมดิน4) ประจำปี 2567
เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2567 หอศิลป์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับเกียรติจาก รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิด รศ.ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ กล่าวต้อนรับคณาจารย์ ศิลปิน และแขกผู้มีเกียรติ โดยอาจารย์เดช นานกลาง ศิลปินมรดกอีสาน ได้กล่าวเปิดนิทรรศการ วัตถุประสงค์การจัดนิทรรศการ “โฮมดิน” ก็เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม รวมถึงร่วมอนุรักษ์และส่งเสริมให้ศิลปินมีพื้นที่ในการแสดงผลงาน และเป็นการสร้างภาคีเครือข่าย นิทรรศการครั้งนี้เป็นการรวบรวมผลงานผลงานประติมากรรมเครื่องเคลือบดินเผาจาก 11 สถาบัน และ 5 หน่วยงาน ได้แก่
-จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
– มหาวิทยาลัยศิลปากร
– มหาวิทยาลัยขอนแก่น
– สถาบันเทคนโสยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
– มหาวิทยาลัยเทคโนโสยีราชมงคลธัญบุรี
– มหาวิทยาลัยนเรศวร
– มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ
– ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 6 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
– มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
– มหาวิทยาลัยราฏภัฏมหาสารคาม
– มหาวิทยาลัยราฏภัฏอุดรธานี
– ด่านเกวียน โคราช
– สตูติโอนายธง
– สตูดิโอปั้นแต้ม
– สตูติโอศิลป์เจริญ
– โคราชศิลปกรรมร่วมสมัย
และได้มีการมอบของที่ระลึกผลงานของ ผศ.ดร.กิตติสันต์ ศรีรักษา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ให้แก่ รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยสามารถเข้าชมนิทรรศการนี้ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2567
หอศิลป์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นเปิดให้บริการทุกวัน
ตั้งแต่เวลา 10.00 – 19.00 น.
*เข้าชมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย
  • Date

    สิงหาคม 20, 2021

Share project