ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
en th
ข่าวศูนย์ศิลปวัฒนธรรม

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่นรับมอบรถฉายหนังจากคณะแพทยศาสตร์

วันที่ 16 พฤษภาคม 2567 ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยรศ.ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ผศ.ดร.กิตติสันต์ ศรีรักษา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และบุคลากรศูนย์ศิลปวัฒธรรม รับมอบรถฉายหนังจากทางคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อใช้ในส่วนหอภาพยนต์อีสาน อนุรักษ์ให้คนรุ่นใหม่ได้รับชม ตลอดจนใช้เป็นสื่อการเรียนรู้ให้แก่ผู้ที่สนใจ
  • Date

    สิงหาคม 20, 2021

Share project