ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
en th
ข่าวศูนย์ศิลปวัฒนธรรม

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มข. ร่วมยินดี “แม่ราตรีศรีวิไล” ได้รับเลือกเป็นศิลปินแห่งชาติ 2565 และมุทิตาจิตอาจารย์ ดร.คำพันธ์ ยะปะตัง ผู้เกษียณอายุราชการ โดยประกอบพิธีบายศรีสู่ขวัญ

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มข. ร่วมยินดี “แม่ราตรีศรีวิไล” ได้รับเลือกเป็นศิลปินแห่งชาติ 2565 และมุทิตาจิตอาจารย์ ดร.คำพันธ์ ยะปะตัง ผู้เกษียณอายุราชการ โดยประกอบพิธีบายศรีสู่ขวัญ
เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2566 ณ บ้านสวน ที่ตำบลบ้านทุ่ม จังหวัดขอนแก่น โดย รศ.ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ พร้อมกับผู้บริหาร เครื่อข่ายศูนย์ศิลปวัฒนธรรม และบุคลากร ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม ร่วมชื่นชมยินดีเนื่องในโอกาส คุณแม่หมอลำดร.ราตรีศรีวิไล บงสิทธิพร ได้รับการแต่งตั้งเป็นศิลปินแห่งชาติประจำปี 2565 ในสาขาศิลปะการแสดง (หมอลำประยุกต์ ) พร้อมกับจัดพิธีบายศรีสู่ขวัญ มุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุ ดร.คำพันธ์ ยะปะตัง เครื่อข่ายศูนย์ศิลปวัฒนธรรม ผู้ที่ช่วยขับเคลื่อนงานด้านศิลปวัฒนธรรมตลอดมา ภายในงานเต็มไปด้วยรอยยิ้มและความอบอุ่น พร้อมการแสดงพิเศษจากแม่ราตรีศรีวิไลสร้างความประทับใจเป็นอย่างยิ่ง
  • Date

    สิงหาคม 20, 2021

Share