ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
en th
Back
วีดีโอ หอศิลป์เกียรติยศ 60 ปี

ศิลปินท่านที่ 6 นายเขียน ยิ้มศิริ

Scroll

ศิลปินท่านที่ 4 ศาสตรเมธีนนทิวรรธน์ จันทนะผะลิน

ศิลปินชั้นเยี่ยม สาขาทัศนศิลป์(ประติมากรรม) พุทธศักราช 2496
เกิด : 22 พฤษภาคม 2465

การศึกษา :

๒๔๘๐
จบมัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๖ จากโรงเรียนอมรินทร์โฆษิต
๒๔๘๑
ศึกษาที่โรงเรียนประณีตศิลปกรรม กรมศิลปากร
๒๔๘๔
จบการศึกษา สาขาประติมากรรม โรงเรียนประณีตศิลปกรรม
๒๔๘๕
จบการศึกษาวิชาช่างชั้นสูง กรมศิลปากร
๒๔๙๖
ศึกษาศิลปะที่สถาบันศิลปะของกรุงโรม (Academy of Fine Arts of Rome) เป็นเวลา ๒ ปี และศึกษาดูงานของศิลปะสมัยต่าง ๆ ในประเทศอิตาลี และประเทศต่าง ๆ ในยุโรปภาคเหนือ

นิทรรศการ :


๒๔๙๒
การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๑, ๒, ๓, ๔
๒๔๙๖
ส่งผลงานประติมากรรม เข้าร่วมแสดง ในการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติหลายครั้ง
การแสดงประติมากรรมนานาชาติ หอศิลป Tate Gallery ลอนดอน ประเทศอังกฤษ
มีผลงานอยู่ในประเทศต่าง ๆ เช่นสหรัฐอเมริกา และยุโรป

รางวัล/เกียรติยศ :

๒๔๙๒
รางวัลเกียรตินิยม อันดับ ๑ เหรียญทอง ประเภทประติมากรรม การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๑, ๒
๒๔๙๔
รางวัลเกียรตินิยม อันดับ ๒ เหรียญเงิน ประเภทประติมากรรม การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๓, ๔
๒๔๙๖
ได้รับเกียรติยกย่องให้เป็นศิลปินชั้นเยี่ยม ประเภทประติมากรรม
ชนะการประกวดผลงานประติมากรรม หอศิลป Tate Gallery กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ในหัวข้อเรื่อง “นักโทษการเมืองที่ไม่มีชื่อ” (The Unknown Political Prisoners)

Ref.  srisangworn.go.th