ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
en th

ศิลปินท่านที่ 4 ศาสตรเมธีนนทิวรรธน์ จันทนะผะลิน

ศิลปินแห่งชาติ ประจำปี 2549 สาขาทัศนศิลป์ (ประติมากรรม)
เกิด : 16 ตุลาคม 2489

การศึกษา :

2495 – โรงเรียนเทศบาล 16 วัดดีดวด
2499 – โรงเรียนทวีธาภิเศก
2505 – วิทยาลัยช่างศิลป์ กรมศิลปากร
2508 – คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
2517 – บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
2522 – อบรมเทคนิคการแกะสลักหินอ่อน เมืองคารารา ประเทศอิตาลี
2530 – ศึกษาดูงานศิลปะ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา

รางวัล/เกียรติยศ :

– ได้รับรางวัลที่ 2 เหรียญเงิน 3 ครั้ง และรางวัลที่ 3 เหรียญเงิน 2 ครั้ง ในการแสดงงานศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 19 – 22 และ 24
– รางวัลที่ 2 การประกวดออกแบบพระพุทธรูป ที่วัดทองศาลางาม
– ได้รับเลือกเป็นผู้แทนประติมากรของประเทศไทย เข้าร่วมสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมไทยในงาน 3rd Asean Sculpture Symposium ณ กรุงจาร์กาตา ประเทศอินโดนีเซีย
– ผลงานประติมากรรมได้รับคัดเลือกให้ขยายเป็นขนาด 4 เมตร เพื่อติดตั้งในอุทยาน เบญจสิริ เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา
– เป็นผู้ออกแบบเหรียญและทำต้นแบบเหรียญ “พระมหาชนก” ของพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว
– เป็นผู้ออกแบบและทำต้นแบบเหรียญ “ Agricola” ของ F.A.O. เพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
– ได้รับคัดเลือกจากธนาคารกสิกรไทย ให้สร้างประติมากรรม ขนาด 2.50 เมตร ติดตั้งที่ สำนักงานใหญ่ เขตราษฎร์บูรณะ
– ได้รับเลือกเป็นนักศึกษาเก่าดีเด่น สาขาผู้ให้การส่งเสริมทางด้านวิชาการของสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยศิลปากร
– ออกแบบและจัดสร้างประติมากรรม ขนาด 2 X 12 เมตร ที่สวนสันติชัยปราการ ป้อมพระสุเมรุ บางลำพู
– ได้รับเลือกเป็นผู้แทนประติมากรของประเทศไทยเข้าร่วม Sculpture Symposium เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี ของสงครามเกาหลี โดย International Sculpture Friendship Association เพื่อนำประติมากรรมไปติดตั้งที่สุสานนานาชาติ เมืองปูซาน ประเทศเกาหลี
– ได้รับเลือกเป็นภาคีราชบัณฑิตทางด้านวิจิตรศิลป์ สาขาประติมากรรม
– ได้รับเลือกเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (ประติมากรรม) ประจำปี 2549
– ได้รับโล่ “ คนดีศรีช่างศิลป์ ” จากวิทยาลัยช่างศิลป์ กรมศิลปากร

Ref. Baramee of Art