ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
en th

ศิลปินท่านที่ 2 ศาสตราจารย์เกียรติคุณปรีชา เถาทอง

ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) ประจำปีพุทธศักราช 2552
เกิด : 27 เมษายน พ.ศ. 2491

การศึกษา :

– จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ศิลปบัณฑิต จิตรกรรม (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยศิลปากร กรุงเทพมหานคร
– ได้รับทุนไป ศึกษาที่ L’Accademia di belle Arte ณ กรุงโรม ประเทศอิตาลี ในปี พ.ศ. 2519[3]
– จบการศึกษาระดับปริญญาโท ศิลปมหาบัณฑิต จิตรกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร กรุงเทพมหานคร
– ประกาศนียบัตร วิชาวาดเส้นจากอดาเคมีเบลลา อาร์เต กรุงโรม ประเทศอิตาลี

รางวัล/เกียรติยศ :

– รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 2 เหรียญเงิน ประเภทจิตรกรรม การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 22
– รางวัลเกียรตินิยมอันดับที่ 1 เหรียญทอง ประเภทจิตรกรรม การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 23, 24, 25
– รางวัลยอดเยี่ยมจากนิทรรศการหอศิลป์ พีระศรี ครั้งที่ 3
– รางวัลที่ 3 เหรียญทองแดง ประเภทจตรกรรมร่วมสมัย นิทรรสการจิตรกรรมบัวหลวง ครั้งที่ 3
– รางวัลยอดเยี่ยม นิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัย ธนาคารกสิกรไทย ครั้งที่ 1
– ได้รับเกียรติยกย่องให้เป็นศิลปินชั้นเยี่ยม ประเภทจิตรกรรม

– รางวัลที่ 1 การประกวดจิตรกรรมฝาผนังจากธนาคารสงเคราะห์ ในโครงการศิลปินอาเซียนร่วมสมัย ณ เมืองฟูกูโอกะ ประเทศญี่ปุ่น

Ref. Baramee of Art