ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
en th
ข่าวศูนย์ศิลปวัฒนธรรม

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมสร้างกุศลสัญจรทำบุญถวายเทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๖

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมสร้างกุศลสัญจรทำบุญถวายเทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๖
มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย ฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม ชุมชนรอบรั้วมหาวิทยาลัยขอนแก่นและเครือข่ายด้านศิลปวัฒนธรรม นำพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาร่วมขบวนธรรมถวายเทียนพรรษา ๔ วัด ในโครงการ “สัญจรทำบุญถวายเทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๖” เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ นำโดย นายวรศักดิ์ วรยศ ผู้อำนวยการศูนย์ศิลปวัฒนธรรม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ คณาจารย์ พนักงาน ลูกจ้าง และผู้มีจิตศรัทธา กว่า ๑๐๐ คน ร่วมเดินทางสายบุญถวายเทียน ณ จังหวัดขอนแก่น ,มหาสารคาม และกาฬสินธุ์ เส้นทางทั้ง ๔ วัด ประกอบด้วย
๑. วัดธาตุพระอารามหลวง จังหวัดขอนแก่น
๒. วัดศิริธรรมมิกาวาส จังหวัดขอนแก่น
๓. วัดป่าศรัทธาธรรมวิทยา จังหวัดมหาสารคาม
๔. วัดสว่างหัวนาคำ จังหวัดกาฬสินธุ์
สามารถชมภาพทั้งหมดได้ที่ >> https://kku.world/aywwk
  • Date

    สิงหาคม 20, 2021

Share