ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
en th
ข่าวศูนย์ศิลปวัฒนธรรม

มข.ร่วมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอันงดงาม แม้ในยามโควิดในงาน “งานบุญเดือน ๕ แห่พุทธบูชา สมมาอาวุโส” ประจำปี ๒๕๖๔ พร้อมผลการประกวด

April 8, 2021 Arts, Culture and Creative Economy Department and the arts and culture center, Khon Kaen University, Together with the arts and culture network of all departments within Khon Kaen University, organize activities to carry on the traditions according to the heath Kong Isaan at Khum Art and Culture. (Rim Bueng Si Than) Arts and Culture Center, Khon Kaen University.