ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
en th
ภาพกิจกรรม

ภาพบรรยากาศพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติ ศิลปินมรดกอีสานและมีผลงานดีเด่นวัฒนธรรมสัมพันธ์ ประจำปี ๒๕๖๗

ภาพบรรยากาศพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติ ศิลปินมรดกอีสานและมีผลงานดีเด่นวัฒนธรรมสัมพันธ์ ประจำปี ๒๕๖๗ ในวันอังคารที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๗ ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • Date

    มีนาคม 16, 2021

Share project