ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
en th
ข่าวศูนย์ศิลปวัฒนธรรม

พิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างสรรค์และนำเสนอผลงานละครตามแนวทางแก่นอีสานวัฒน์ ในหัวข้อ “ลูกอีสานรุ่นใหม่ “คิด-ทำ” ละครอย่างไรให้สร้างสรรค์และมีภูมิ ”

พิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างสรรค์และนำเสนอผลงานละครตามแนวทางแก่นอีสานวัฒน์ ในหัวข้อ “ลูกอีสานรุ่นใหม่ “คิด-ทำ” ละครอย่างไรให้สร้างสรรค์และมีภูมิ ” ภายใต้การดำเนินโครงการประกวดละครเยาชนสร้างสรรค์แก่นอีสานวัฒน์ ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 20 – 30 เมษายน 2566
กล่าวรายงานการดำเนินโครงการโดย นายวรศักดิ์ วรยศ
ผู้อำนวยการศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น และกล่าวเปิดโครงการโดย รศ.ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ณ อาคารพุทธศิลป์ คุ้มสีฐาน ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • Date

    สิงหาคม 20, 2021

Share