ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
en th
ภาพกิจกรรม

ประมวลภาพสานสัมพันธ์เครือข่าย..เวียนจันทน์ เวียงใจ

ประมวลภาพสานสัมพันธ์เครือข่าย..เวียนจันทน์ เวียงใจ
เมื่อวันที่ ๑๐ -๑๑ มีนาคม ๒๕๖๖ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดโครงการสัมมนาถ่ายทอดปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชื่อมโยงเครือข่ายบุคลากรด้านศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ณ นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
  • Date

    มีนาคม 16, 2021

Share project