ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
en th
ภาพกิจกรรม

ประมวลภาพบรรยากาศโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรมของคณาจารย์ ศิลปินระดับชาติ และนานาชาติ (โฮมดิน 3)

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรมของคณาจารย์ ศิลปินระดับชาติ และนานาชาติ (โฮมดิน 3)
โดยวัตถุประสงค์เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม รวมถึงร่วมอนุรักษ์และส่งเสริมให้ศิลปินมีพื้นที่ในการแสดงผลงาน และเป็นสร้างภาคีเครือข่ายในอนุภาคลุ่มน้ำโขง
  • Date

    มีนาคม 16, 2021

Share project