ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
en th
ข่าวศูนย์ศิลปวัฒนธรรม

ประชุมเครือข่ายบุคลากรด้านศิลปวัฒนธรรม ประจำปี 2567

วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ.2567 ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดประชุมเครือข่ายบุคลากรด้านศิลปวัฒนธรรม
นำโดย นายวรศักดิ์ วรยศ ผู้อำนวยการศูนย์ศิลปวัฒนธรรม และบุคลากรศูนย์ศิลปวัฒนธรรมร่วมกับบุคลากรเครือข่ายด้านศิลปวัฒนธรรม โดยการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี 2567 โดยนายสถิตย์ แก้วบุดตา ผู้อำนวยการกองทรัพยากรบุคคล พร้อมทั้งการหารือภาระหน้าที่ที่เกี่ยวกับกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นทั้งโครงการถวายเทียนพรรษา, โครงการตักบาตรนุ่งซิ่นวันศีลวันพระ และโครงการสัมมนาเครือข่ายบุคลากรด้านศิลปวัฒนธรรม ประจำปี 2567 อีกด้วย
  • Date

    สิงหาคม 20, 2021

Share project