ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
en th
ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ /หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่นปิดปรับปรุง

The Art Gallery, Khon Kaen University is closed for renovation. The new art gallery will be finished around October 2021.
Apologize for any inconvenience.