ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
en th
ประชาสัมพันธ์

ชวนสร้างทานบารมี ทำบุญตักบาตรก่อนวันวิสาขบูชา

ชวนสร้างทานบารมี ทำบุญตักบาตรก่อนวันวิสาขบูชา

ในกิจกรรม “ตักบาตรนุ่งซิ่น วันศีลวันพระ”
ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ๙ รูป ในวันอังคาร ที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ณ บริเวณอาคารพุทธศิลป์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เริ่มเวลา ๐๗.๓๐ น. เป็นต้นไป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น โทร. ๐ ๔๓๒๐ ๒๖๖๓ ภายใน ๔๒๓๐๑

**** หมายเหตุ ****
๑. อาหารแห้ง/และปัจจัยต่างๆ สำหรับตักบาตร ให้เตรียมมาเอง สำหรับพระสงฆ์ ๙ รูป
๒. การแต่งกายชุดผ้าไทย สุภาพ