ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
en th
ประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมประเพณีตักบาตร นุ่งซิ่น วันศีลวันพระ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น เชิญชวนร่วมทำบุญตักบาตร
ใน “ประเพณีตักบาตร นุ่งซิ่น วันศีลวันพระ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖”
ขอเชิญชวนสวมใส่ผ้าไทยนุ่งซิ่นสร้างทานบารมี ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ๙ รูป วันศุกร์ ที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๖ ณ บริเวณอาคารพุทธศิลป์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เริ่มเวลา ๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไป
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร. ๐ ๔๓๒๐ ๒๖๖๓ ภายใน ๔๒๓๐๑
อ่านกำหนดการได้ที่ >> https://kku.world/vqro5
**** หมายเหตุ ****
๑. อาหารแห้ง/และปัจจัยต่างๆ สำหรับตักบาตร ให้เตรียมมาเอง สำหรับพระสงฆ์ ๙ รูป
๒. การแต่งกายชุดผ้าไทย สุภาพ