ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
en th
ข่าวศูนย์ศิลปวัฒนธรรม

ขอเชิญชวนทุกท่าน ที่ใช้บริการศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมทำแบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี พ.ศ. 2567

ขอเชิญชวนทุกท่าน ที่ใช้บริการศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมทำแบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี พ.ศ. 2567
ได้ที่ลิงค์ >> https://kku.world/sacac2567
หรือสแกน QR code ในภาพได้เลย!!
ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมตอบแบบประเมิน และได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการดำเนินงานและเป็นกรอบแนวทางในการกำหนดกระบวนการดำเนินงานของศูนย์ศิลปวัฒนธรรมต่อไป
  • Date

    สิงหาคม 20, 2021

Share project