ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
en th
ข่าวศูนย์ศิลปวัฒนธรรม

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมวางแผนยุทธศาสตร์งานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2566 ณ ห้องประชุมพุทธศิลป์ คุ้มศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ.ดร.นิยม วงษ์พงศ์คำ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ นายวรศักดิ์ วรยศ ผู้อำนวยการศูนย์ศิลปวัฒนธรรม และบุคลากรศูนย์ศิลปวัฒนธรรม เข้าร่วมประชุมถ่ายทอดแผนการปฎิบัติการและยุทธศาสตร์สู่การปฎิบัติงานศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มข. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อให้เชื่อมโยงและสอดคล้องกับแผนปฎิบัติราชการ 4 ปี(พ.ศ. 2567 – 2570) ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยการประชุมครั้งนี้เป็นการกำหนดทิศทางนโยบายที่ทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้มอบหมายให้ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม เพื่อพัฒนาศิลปวัฒนธรรมและเศรษกิจสร้างสรรค์ ดังคำที่ว่า ” 60ปี แห่งการสร้างสรรค์และพัฒนาเพื่อสังคม”
  • Date

    สิงหาคม 20, 2021

Share project