ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
en th

402989254_853179626809995_971855233315161075_n

ขอเชิญเสนอรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็น

“ศิลปินมรดกอีสานและผู้มีผลงานดีเด่นวัฒนธรรมสัมพันธ์ ประจำปี ๒๕๖๗”

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขอเชิญเสนอรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็น
“ศิลปินมรดกอีสานและผู้มีผลงานดีเด่นวัฒนธรรมสัมพันธ์ ประจำปี ๒๕๖๗”

เนื่องในโอกาสมหามงคลวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี และวันอนุรักษ์มรดกไทย

โดยกำหนดส่งข้อมูลเพื่อเข้าพิจารณา ภายในวันศุกร์ที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๖
สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่ https://kku.world/syb8e
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม นางสาวบุญยืน เปล่งวาจา หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘ ๙๖๒๒ ๕๕๐๗

Information

ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์

เริ่มแล้วกับเทศกาลหนังเมืองแคนครั้งที่ 7

เทศกาลหนังเมืองแคน ครั้งที่ 7 พบกับกิจกรรมมากมาย – การประกวดหนังสั้นหัวใจแก่น – การเสวนาด้านภาพยนตร์ – การประกวดดนตรีประกอบภาพยนตร์ – เบิ้งฮูบเงาเล่าเรื่องหนัง(ทั้งหนังสั้นและภาพยนต์) – หนังกลางแปลง สสส. – นิทรรศการภาพยนต์ – กิจกรรมพรมแดงแฟชั่นโชว์อีสาน-ลาว 8 ถึง 12 ธันวาคม 2566 นี้ #เทศกาลหนังเมืองแคน7
อ่านเพิ่มเติม
ประชาสัมพันธ์

สุขสันต์วันเกิดแบบอีสานบ้านเฮา ม่วนๆ ซื่นๆ ในงาน”สุขีมั่น สู่ขวัญวันเกิด” ประจำเดือน “พฤศจิกายน”

สุขสันต์วันเกิดแบบอีสานบ้านเฮา ม่วนๆ ซื่นๆ ในงาน”สุขีมั่น สู่ขวัญวันเกิด” ประจำเดือน “พฤศจิกายน” เพื่อเสริมสร้างกำลังกาย กำลังใจให้กับบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่เกิดในเดือนพฤศจิกายน เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมในวันพุธที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ฟังหมอลำม่วนๆ จาก คุณแม่วันดี พลทองสถิตย์ (หมอลำอุดมสิน) ศิลปินมรดกอีสาน แล้วพบกันที่ ณ คุ้มศิลปวัฒนธรรม ริมบึงสีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น เริ่ม ๑๗.๐๐ น. เป็นต้นไป สำหรับบุคลากรที่เกิดเดือนตุลาคม สามารถลงทะเบียนได้ที่ ลิงค์ >> https://kku.world/e0rj9 #สุขีมั่นสู่ขวัญวันเกิด #สำหรับบุคลากรที่เกิดเดือนพฤศจิกายน
อ่านเพิ่มเติม
ประชาสัมพันธ์

สุขสันต์วันเกิดแบบอีสานบ้านเฮา ม่วนๆ ซื่นๆ ในงาน”สุขีมั่น สู่ขวัญวันเกิด” ประจำเดือน “กันยายน”

สุขสันต์วันเกิดแบบอีสานบ้านเฮา ม่วนๆ ซื่นๆ ในงาน”สุขีมั่น สู่ขวัญวันเกิด” ประจำเดือน “สิงหาคม” เพื่อเสริมสร้างกำลังกาย กำลังใจให้กับบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่เกิดในเดือนกรกฎาคม เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมในวันพุธที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๖ ฟังหมอลำม่วนๆ จากคุณแม่จินตนา เย็นสวัสดิ์ (หมอลำจินตนา ปากไฟ) ศิลปินมรดกอีสาน แล้วพบกันที่ ณ คุ้มศิลปวัฒนธรรม ริมบึงสีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น เริ่ม ๑๗.๐๐ น. เป็นต้นไป สำหรับบุคลากรที่เกิดเดือนสิงหาคม สามารถลงทะเบียนได้ที่ ลิงค์ >> https://kku.world/n7omt #สุขีมั่นสู่ขวัญวันเกิด #สำหรับบุคลากรที่เกิดเดือนสิงหาคม
อ่านเพิ่มเติม
Scroll

CAC News

ข่าวศูนย์ศิลปวัฒนธรรม

Video

วีดีทัศน์