ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
en th

โกวิฐ วัฒนกุล (โกวิท วัฒนกุล) (นักแสดงภาพยนตร์)

โกวิฐ วัฒนกุล

นายโกวิฐ วัฒนกุล ดารานักแสดงระดับตำนานอีกคนหนึ่งของชาวอีสานที่มีผลงานการแสดงเป็นที่รู้จัก บุคลิกโดดเด่น แสดงภาพยนตร์และละครโทรทัศน์มาอย่างต่อเนื่องยาวนานกว่า ๔๐ ปี ความสามารถในการแสดงนั้นได้ทุกบทบาท แสดงออกได้อย่างน่าชื่นชมและประทับใจ ประสบการณ์ที่ผ่านมาทุกช่วงชีวิตรับประกันคุณภาพความสามารถ รวมทั้งการประพฤติปฏิบัติตัวเป็นแบบอย่างที่ดี อุทิศตนเสียสละต่อสังคมจนเป็นที่ชื่นชมของคนในวงการและบุคคลทั่วไป โกวิฐ วัฒนกุล เป็นชื่อและนามสกุลจริง เกิดเมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม พุทธศักราช ๒๔๙๗ ปัจจุบันอายุ ๖๕ ปี ภูมิลำเนาเดิมเป็นคนอำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ เป็นบุตรของคุณพ่อเกื้อ วัฒนกุล ชาวจังหวัดสุรินทร์ และคุณแม่มะลิวัลย์ วัฒนกุล ชาวจังหวัดชัยภูมิ สมรสกับคุณวาสนา วัฒนกุล มีบุตรสาวทั้งหมด ๓ คน

เนื่องจากเป็นผู้มีพรสวรรค์ในด้านการแสดง ประกอบกับมีบุคลิกรูปร่างหน้าตาดี จึงมีคนแนะนำให้เข้าสู่วงการแสดง โกวิฐ วัฒนกุล ก่อนเข้าสู่วงการบันเทิง เคยทำงานเป็นเจ้าหน้าที่การรถไฟแห่งประเทศไทยมาก่อน เริ่มเข้าสู่วงการแสดงเมื่อปี พุทธศักราช ๒๕๒๒ โดยการชักชวนของ เกชา เปลี่ยนวิถี แจ้งเกิดจากการเป็นพระเอกภาพยนตร์โทรทัศน์ทางช่อง ๓ เรื่อง “ขุนศึก” ในบท “เสมา” ต่อมาได้แสดงภาพยนตร์ไทยในบทพระเอกจากเรื่อง “ชายสามโบสถ์” คู่กับ สุพรรษา เนื่องภิรมย์ ในปี พุทธศักราช ๒๕๒๔ จนเริ่มมีชื่อเสียงในจอเงิน โดยผ่านการแสดงภาพยนตร์กว่า ๒๐๐ เรื่อง เช่นเรื่อง สิงโตคำราม ไอ้ผาง รฟท. นางแมวป่า กตัญญูประกาศิต ๗ พระกาฬ เกียรติศักดิ์ทหารเสือ เพชรตัดเพชร เรือนแพ ฯลฯ รวมทั้งละครโทรทัศน์ เช่น แม่เอิบ โผน กิ่งเพชร ทองเนื้อเก้า หนุ่มทิพย์ ไผ่แดง เป็นต้น

นายโกวิฐ วัฒนกุล แสดงภาพยนตร์และละครโทรทัศน์ที่คนหลายยุคหลายสมัยรู้จักกันดี มีความสามารถเข้าถึงบทบาทการแสดง สร้างความประทับใจให้แก่ผู้ชมทั้งภาพยนตร์และละครโทรทัศน์มามากและยาวนานที่สุดคนหนึ่งของนักแสดงไทย ดังจะเห็นได้จากผลงานและรางวัลที่ได้รับจากการแสดงเป็นเครื่องยืนยัน ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช เคยเขียนชื่นชมบทบาทการแสดงของโกวิฐ วัฒนกุล ลงในหนังสือพิมพ์สยามรัฐ มาตั้งแต่เรื่อง ขุนศึก และเขียนชื่นชมการแสดงในละครเรื่อง แม่เอิบ ทั้งสองจึงได้พบกันรู้จักกันเสมือนครูกับศิษย์ ทำให้โกวิฐ วัฒนกุลได้รับเล่นละครเรื่อง ไผ่แดง ในเวลาต่อมา และเข้าสู่ถนนสายการเมืองจนถึงปัจจุบัน

รับรางวัลทางการแสดงภาพยนตร์และละครโทรทัศน์ของ นายโกวิฐ วัฒนกุล ตั้งแต่ ปี พุทธศักราช ๒๕๒๙ – ปัจจุบัน รวมทั้งสิ้น ๑๘ รางวัล ล้วนแล้วแต่เป็นรางวัลอันทรงเกียรติทั้งสิ้น อาทิ เช่น รางวัลตุ๊กตาทองพระราชทานพระสุรัสวดี ดาวร้ายฝ่ายชายยอดเยี่ยม จากเรื่อง ตลาดพรหมรี จากสมาคมผู้สื่อข่าวบันเทิงแห่งประเทศไทย ปี พุทธศักราช ๒๕๔๔ รางวัลนักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยม จากเรื่อง เกมล้มโต๊ะ จากชมรมวิจารณ์บันเทิง (Bangkok Critics Assembly) ปี พุทธศักราช ๒๕๓๔ รางวัลโทรทัศน์ทองคำนักแสดงนำชายยอดเยี่ยมจากเรื่อง ไผ่แดง จากสถานีโทรทัศน์ช่อง ๗ ปี พุทธศักราช ๒๕๒๙ รางวัลนักแสดงนำชายยอดเยี่ยมจากละครเรื่อง แม่เอิบ ทาง สถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง ๕ จากสมาคมผู้สื่อข่าวบันเทิงแห่งประเทศไทย เป็นต้น การอุทิศตนเพื่อทำคุณประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และประเทศชาตินั้น โกวิฐ วัฒนกุล ได้ประพฤติปฏิบัติมาตลอด เช่น เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ รณรงค์เรื่อง ความกตัญญู ปัญหายาเสพติด ให้กับองค์กรหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน โรงเรียน สถาบันการศึกษา สมาคมชมรม และกลุ่มเยาวชนทั่วไปอย่างต่อเนื่องถือเป็นแบบอย่างที่ดีงามให้แก่เยาวชนและบุคคลทั่วไป

นายโกวิฐ วัฒนกุล นับได้ว่าเป็นบุคคลที่สร้างคุณูปการให้กับสังคมและประเทศชาติมายาวนาน โดยเฉพาะด้านศิลปวัฒนธรรม สาขาทางด้านการแสดง สร้างสุขให้กับผู้คนด้วยความวิริยะอุสาหะ พากเพียร จนเป็นที่ยอมรับดังปรากฏรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติจากหลายองค์กรที่มอบให้ และในฐานะเลือดเนื้อเชื้อไขที่ถือกำเนิดบนแผ่นดินอีสาน เป็นยอดนักแสดงที่สร้างความสุขความทรงจำประทับใจมิรู้ลืมมาเป็นระยะเวลายาวนานจนถึงปัจจุบันจนเป็นที่ยอมรับและถือเป็นแบบอย่างที่ดีงาม นายโกวิฐ วัฒนกุล (โกวิท วัฒนกุล) จึงสมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินมรดกอีสาน สาขาศิลปะการแสดง (นักแสดงภาพยนตร์) พุทธศักราช ๒๕๖๒ จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป