ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
en th

องค์ความรู้ – ลวดลายภาพมงคลจีนบนสิมอีสาน

>>คลิกอ่านได้ที่นี่<<


โดย : นักศึกษาบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวัฒนธรรม ศิลปกรรม และการออกแบบ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

]]>