ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
en th

วีดีทัศน์การแสดงหมอลำ

ศิลปินแห่งชาติ

หมอลำเคนดาเหลา

หมอลำฉวีวรรณ

หมอลำป. ฉลาดน้อย

วาดขอนแก่น

คณะก้องสยาม บันเทิงศิลป์
เรื่องบุญได้แก่ผู้ทำกรรมได้แก่ผู้ก่อ
บานเย็น รากแก่น

คณะก้องสยาม บันเทิงศิลป์ 1

คณะก้องสยาม บันเทิงศิลป์ 2

คณะแก่นนคร บันเทิงศิลป์
เรื่องยายพูนทรัพย์

คณะแก่นนคร บันเทิงศิลป์ 1

คณะแก่นนคร บันเทิงศิลป์ 2

คณะเฉลิมพล มาลาคำ
เรื่องกฏแห่งกรรม

คณะเฉลิมพล มาลาคำ

คณะชุมแพคอมพิวเตอร์
เรื่องบุญนำกรรมสนอง

คณะชุมแพคอมพิวเตอร์ 1

คณะชุมแพคอมพิวเตอร์ 2

คณะดาวจรัสแสง
เรื่องจนแล้วมีดีแล้วชั่ว

คณะดาวจรัสแสง 1

คณะดาวจรัสแสง 2

คณะดาวสัมพันธ์
เรื่องท้าวกำพร้ามีดตอก

คณะดาวสัมพันธ์ 1

คณะดาวสัมพันธ์ 2

คณะถาวรร่วมมิตร
เรื่องผ้าขี้ริ้วห่อทอง

คณะถาวรร่วมมิตร 1

คณะถาวรร่วมมิตร 2

คณะทองจันทร์โปรโมชั่น
ท้าวงูเหลือม

คณะทองจันทร์โปรโมชั่น 1

คณะทองจันทร์โปรโมชั่น 2

คณะทีเด็ดเพชรอีสาน
เรื่องพ่อเฒ่ากับลูกเขย

คณะทีเด็ดเพชรอีสาน 1

คณะทีเด็ดเพชรอีสาน 2

คณะไทยกันเองวาทะศิลป์
เรื่องสินธนูปูคำ

คณะไทยกันเองวาทะศิลป์ 1

คณะไทยกันเองวาทะศิลป์ 2

คณะนกยูงทอง
เรื่องท้าวก่ำกาดำ

คณะนกยูงทอง

คณะปริญญาวาทะศิลป์ 1

คณะปริญญาวาทะศิลป์
เรื่องคาดสิได้บ่ฮอนเสีย

คณะปริญญาวาทะศิลป์ 2

คณะพรเลิศ อำนวยศิลป์ 1

คณะพรเลิศ อำนวยศิลป์
เรื่องผู้ฮักบ่ได้หวังผู้ซังผัดได้เลี้ยง

คณะพรเลิศ อำนวยศิลป์ 2

คณะเพชรชุมแพ 1

คณะเพชรชุมแพ
ลูกเขยแมวเป้าแม่เฒ่าสำออย

คณะเพชรชุมแพ 2

คณะเพชรนารายณ์ 1

คณะเพชรนารายณ์
เรื่องเมียนอกกฏหมาย

คณะเพชรนารายณ์ 2

คณะเพชรสยาม 1

คณะเพชรสยาม
เรื่องสองดองจอมตื้อ แม่สื่อสัมมะแจ

คณะเพชรสยาม 2

คณะมิ่งเมืองดอกคูณ 1

คณะมิ่งเมืองดอกคูณ
เรื่องคนบ่มีว่าน จารย์บ่มีศีล

คณะมิ่งเมืองดอกคูณ 2

คณะรวมดาราฟ้าอีสาน 1

คณะรวมดาราฟ้าอีสาน
เรื่องลีลาวดี

คณะรวมดาราฟ้าอีสาน 2

คณะรุ่งทิวา อำนวยศิลป์ 1

คณะรุ่งทิวา อำนวยศิลป์
เรื่องแม่ย่าจัญไร ลูกสะใภ้กะเริง

คณะรุ่งทิวา อำนวยศิลป์ 2

คณะวังบัวบาน วาทะศิลป์ 1

คณะวังบัวบาน วาทะศิลป์
เรื่องเห็นใหม่มักหน้าลืมชู้เก่าหลัง

คณะวังบัวบาน วาทะศิลป์ 2

คณะสองหนึ่งสาม 1

คณะสองหนึ่งสาม
เรื่องปวดหัวย้อนผัวเขา

คณะสองหนึ่งสาม 2

คณะสามัคคีรุ่งนคร 1

คณะสามัคคีรุ่งนคร
เรื่องหนี้เงินตรา บูชาบุญคุณ

คณะสามัคคีรุ่งนคร 2

คณะเสียงสยาม บันเทิงศิลป์ 1

คณะเสียงสยาม บันเทิงศิลป์
เรื่องอาวตาฟาง พี่นางตาหวาน

คณะเสียงสยาม บันเทิงศิลป์ 2

คณะ หนึ่งในสยาม

คณะระเบียบ วาทะศิลป์

คณะน้องใหม่เมืองชุมแพ

คณะประถม

คณะลูกอีสาน

คณะวานิช อำนวยศิลป์