ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
en th

วัดศรีมงคลเหนือ

วัดศรีมงคลเหนือ

ประวัติความเป็นมา

วัดศรีมงคลเหนือ  ตั้งเมื่อ  พ.ศ. ๒๔๕๓  ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา  เมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๑

ที่ตั้ง

ตั้งอยู่หมู่ที่  ๒  ตำบลมุกดาหาร  อำเภอเมืองมุกดาหาร  จังหวัดมุกดาหาร  สังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุต

ด้านหน้า ด้านข้างและด้านหลัง

รายละเอียดส่วนประดับมีดังนี้

โหง่ หน้าบัน หางหงส์ และแขนนาง

ซุ้มทางเข้าฉลุลาย และบันไดทางเข้าเสาบัวปูนปั้น

หน้าต่าง และพระประธานภายใน