ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
en th

พระไม้ประทับยืนเป็นอิริยาบถตอนพระพุทธองค์เสด็จออกโปรดสัตว์ก็เสด็จออกประทับยืน ณ หน้ามุขพระคันธกุฏิก่อน อันเป็นพุทธจริยาวัตรหรือบางครั้งพระพุทธรูปยืนนี้อาจจะเป็นปางประทับยืนบำเพ็ญสมาธิ ลักษณะของพระไม้ปางประทับยืนทำเป็นพระพุทธรูปยืนห้อยพระหัตถ์ทั้งสองข้างแนบติดกับองค์พระในท่าปกติหรือท่ายืนนิ่งๆ บางครั้งเรียกว่า ปางเมตตาการุณ

ปางประทับยืน

ขนาดความกว้างไหล่ 2.5 ซ.ม.

ขนาดหน้าตัก –

ความสูง 13.5 ซ.ม.

ความกว้างฐาน 2 ซ.ม.

ลักษณะ ประทับยืน

แหล่งที่มา –

เจ้าของ ศูนย์วัฒนธรรม

ปางประทับยืน

ขนาดความกว้างไหล่ 6.5 ซ.ม.

ความสูง 39 ซ.ม.

ความกว้างฐาน 8 ซ.ม.

ลักษณะ ยืน ไม้แกะสลัก ฐานเป็นธรรมมาศ

แหล่งที่มา –

เจ้าของ ศูนย์วัฒนธรรม

ปางประทับยืน

ความกว้างไหล่ 9.5 ซ.ม.

ความสูง 62 ซ.ม.

ความกว้าง 9 ซ.ม.

ลักษณะ ยืน ไม้แกะ มีรอยแตกที่ฐานด้านหน้าด้านซ้าย

แหล่งที่มา –

เจ้าของ ศูนย์วัฒนธรรม