ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
en th

บทความ – "ผญา" มีหรือไม่ อยู่ที่ไหนในฮูปแต้ม สิมภาคอีสาน

>>คลิกอ่านได้ที่นี่<<


โดย : นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวัฒนธรรม ศิลปกรรมและการออกแบบ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

]]>